EcoPolarica byter namn till EcoBorealis

Polarica AB har stämt oss för "varumärkesintrång" vid Skellefteå Tingsrätt. EcoPolarica har haft namnet registrerat hos bolagsverket sedan 2007. Bolagsverket har tilldelat oss namnet och ansåg då att namnet inte gjorde ett intrång på Polaricas domäner.

Bolagsverket som ansvarar för registreringen av bolagsnamn anser att EcoPolarica är särskiljande från Polarica.  Dessutom verkar bolagen inom olika verksamhetsområden (grossistverksamhet med frusna produkter – Polarica AB) och försäljning till slutkund av hud och hårvårdsprodukter under varumärket Arciica® och livsmedelprodukter (torkade bär, koncentrat, mm) under varumärket NordicBerries i EcoPolarica AB:s regi. Enligt Bolagsverket kan bolag ha snarlika namn under förutsättning att verksamheterna skiljer sig åt och det gör de i detta fall. Vid beslutet för registrering togs detta upp diarierna och man fann att verksamheterna skiljde sig åt så pass att namnet kunde godkännas.

Polarica AB och EcoPolarica AB har inte samma kundgrupper och förväxlingar är därför inte möjlig.

Dessutom vill vi hävda att logotyperna mellan bolagen inte är förväxlingsbara.

Men att ha rätt och få rätt är inte samma sak. EcoPolarica har inte resurser finansiellt att driva en process har har därför valt att byta namn till EcoBorealis.

Åke Paulsson

2014-06-26 12:19