Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Kråkbär (Empetrum nigrum)

100 gr kråksbärspulver innehåller 1700 mg antocyaner. ORAC-värde: 66 800.En tesked kråkbärspulver väger ca 3 gram. Det motsvarar 27 gram färska bär eller ca en halv dl bär.Kråkbär med sin svarta färg innehåller ännu mera flavonoider och antocyaniner än vad blåbör gör.

Liksom blåbär har kråkbär likartade hälsoeffekter, det vill säga: motverkar hjärt- och kärlsjukdomar, bra för hjärna och ögon.

Kråkbärsris, vilket också innehåller samma nyttigheter som bären, har använts som läkeört längst upp i norr. Man har kokat te på det och använt mot influensa och för att stödja njurarna, även mot tuberkulos.

Rå kråkbärssaft (steriliserad) är bra att badda värkande ögon med, samt hjälper vid snöblindhet.

Kråkbär har visat sig klara av luftföroreningar bäst av alla bär

Kråkbär innehåller väldigt mycket antocyaniner, i paritet med det svenska blåbäret,(V. myrtillus). Denna mängd antocyaniner är mer än vad V. corymbosum innehåller. Både svenska blåbär (V. myrtillus) och kråkbär visar extremt höga värden då det gäller deras antioxidativa förmåga. Kråkbär innehåller 13 st. olika antocyaniner och HPLC-profilen är väldigt likartad blåbär. Det innebär att även kråkbär innehåller fler olika antocyaniner än de flesta bär. Det finns mycket quercetin och myrcetin i kråkbär. Precis som blåbär innehåller dock kråkbär inga ellagitanniner.

Kråkbär är ett outforskat område men allt talar för att bären borde vara väldigt nyttiga och uppvisa samma effekter som blåbär för en rad olika sjukdomar. Kråkbär innehåller väldiga många olika antocyaniner, väldigt höga mängder av dem samt en enorm antioxidativ förmåga. De borde vara minst lika nyttiga som blåbär som det har forskats enormt mycket på. Fördelen med kråkbär är att bären förekommer främst i Sverige (och Finland) så det finns en enorm kapacitet att utvinna en exklusiv produkt.

Källa: ”Nordliga skogsbär och dess hälsoeffekter” Litteraturstudie genomförd på SIK av E. Berglöf, 2008.